Disclaimer

Disclaimer – Beperking van de aansprakelijkheid

 

Poker Jeanstore kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade (exploitatieverlies, winstverlies, verlies van kansen,…) die voortvloeit uit ofwel het gebruik van onze diensten, een laattijdige of niet conforme levering of het uitblijven van een levering. De enige vorm van schadevergoeding waarop de koper recht heeft, is de terugbetaling van de producten of diensten die niet geleverd of niet conform zijn of die werden teruggestuurd.

Poker Jeanstore is ook geenszins aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar zij op haar website met een hyperlink verwijst. Dit geldt met name voor inbreuken op de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Poker Jeanstore kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van bestellingen wanneer dit te wijten is aan: overmacht, een totale of gedeeltelijke storing of staking met name van de postdiensten, transportmaatschappijen en/of communicatiebedrijven, overstroming of brand, wanneer het niet ontvangen van een bestelling wordt veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van de koper of een derde (bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - wanneer de koper een onvolledig of foutief adres heeft ingegeven of wanneer het niet mogelijk is om een correcte verzending te laten uitvoeren, een brievenbus die niet voldoet aan het reglement van de Post).